срб | srb | eng

POLITIKA KVALITETA

Svi zaposleni i saradnici VITEZ SERTIFIKACIJE, dele zajedničke vrednosti koje podrazumevaju:

  • Odgovoran i delotvoran pristup prema preuzetim obavezama
  • Obavljanje delatnosti uz puno poštovanje: kompetentnosti proveravača, principa nepristrasnosti, obezbeđenja objektivnosti, sprečavanja sukoba interesa, moralnih načela, zahteva standarda i propisa
  • Uvažavanje zahteva i interesa klijenata
  • Stalno usavršavanje i poboljšavanje

Svako u svom radu mora da uloži napor da naši klijenti, i druge zainteresovane strane, VITEZ SERTIFIKACIJU, prepoznaju kao visoko stručnu i delotvornu organizaciju koja pruža dodatnu vrednost u saradnji sa svojim partnerima.

Potpuno smo posvećeni zadovoljavanju primenljivih zahteva standarda, propisa, dobre prakse, nepisanih zakona profesije i principa nepristrasnosti i poverljivosti kao i stalnom poboljšavanju sopstvenog sistema menadžmenta kvalitetom.

Naši proveravači su ti koji svojim znanjem, veštinama i stalnim usavršavanjem omogućavaju postizanje našeg najvažnijeg cilja a to je zadovoljan klijent. Svojim predanim radom, otvorenošću, objektivnošću i visokim stručnim kvalitetima pomažu klijentima da pronađu oblasti u kojima mogu da napreduju.

Beograd, 01.03.2018. Direktor
mr Nikola Dokmanović, dipl.inž

Featured Image

Sertifikacija

VITEZ SERTIFIKACIJA je sertifikаciono telo zа sertifikаciju sistemа menаdžmentа.

Prijava za sertifikaciju

Ovde možete preuzeti obrazac prijave za sertifikaciju.

.