срб | srb | eng

Akreditacija

VITEZ SERTIFIKACIJA je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije. Dodeljen nam je Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 08-011, kojim se potvrđuje da je Vitez sertifikacija kompetentna za obavljanje poslova sertifikacije:

  • sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i
  • sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2007.

Featured Image

Sertifikacija

VITEZ SERTIFIKACIJA je sertifikаciono telo zа sertifikаciju sistemа menаdžmentа.

Prijava za sertifikaciju

Ovde možete preuzeti obrazac prijave za sertifikaciju.

.