срб | srb | eng

Услуге

ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА пружа услуге провере усаглашености система менаџмента са захтевима стандарда / документа:

  • SRPS ISO 9001:2015 (систем менаџмента квалитетом),
  • SRPS ISO 22000:2007 (систем менаџмента безбедношћу хране)
  • CAC/RCP, 1-1969, rev. 4-2003 (HACCP) (систем управљања безбедношћу производа).

Featured Image

Сертификација

ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА је сертификационо тело за сертификацију система менаџмента.

Пријава за сертификацију

Овде можете преузети образац пријаве за сертификацију.

.