срб | srb | eng

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Сви запослени и сарадници ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈЕ, деле заједничке вредности које подразумевају:

  • Одговоран и делотворан приступ према преузетим обавезама
  • Обављање делатности уз пуно поштовање: компетентности проверaвача, принципа непристрасности, обезбеђења објективности, спречавања сукоба интереса, моралних начела, захтева стандарда и прописа
  • Уважавање захтева и интереса клијената
  • Стално усавршавање и побољшавање

Свако у свом раду мора да уложи напор да наши клијенти, и друге заинтересоване стране, ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈУ, препознају као високо стручну и делотворну организацију која пружа додатну вредност у сарадњи са својим партнерима.

Потпуно смо посвећени задовољавању применљивих захтева стандарда, прописа, добре праксе, неписаних закона професије и принципа непристрасности и поверљивости као и сталном побољшавању сопственог система менаџмента квалитетом.

Наши проверавачи су ти који својим знањем, вештинама и сталним усавршавањем омогућавају постизање нашег најважнијег циља а то је задовољан клијент. Својим преданим радом, отвореношћу, објективношћу и високим стручним квалитетима помажу клијентима да пронађу области у којима могу да напредују.

Београд, 01.03.2018. Директор
мр Никола Докмановић, дипл.инж

Featured Image

Сертификација

ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА је сертификационо тело за сертификацију система менаџмента.

Пријава за сертификацију

Овде можете преузети образац пријаве за сертификацију.

.