срб | srb | eng

Политика решавања жалби и приговора

Сви клијенти Витез сертификације као и заинтересоване стране имају право на жалбу и/или приговор на рад Витез сертификације. Уколико сте незадовољни комуникацијом са нама, радом проверавача на терену, добијеним извештајем са провере, одлуком о сертификацији, итд. потребно је да нас о томе обавестите у што краћем року, усменим или писаним путем.

Витез сертификација ће предузети све мере како би Вашу жалбу и/или приговор решио у што краћем року.

У складу са тим ми ћемо контактирати све заинтересоване стране како бисмо на објективан и непристрасан начин обрадили жалбу и/или приговор и донели одговарајуће решење. О донетом решењу ћемо обавестити подносиоца жалбе и/или приговора уз обавезу да се исти изјасни у којој мери је задовољан решењем а све у циљу очувања добре сарадње. Податке о жалби и/или приговору ћемо чувати као поверљиве.

Београд, 20.07.2011.Директор Витез сертификације
мр Никола Докмановић, дипл.инж.

Featured Image

Сертификација

ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА је сертификационо тело за сертификацију система менаџмента.

Пријава за сертификацију

Овде можете преузети образац пријаве за сертификацију.

.