срб | srb | eng

Проверавачи

Проверавачи ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈЕ су обучени према међународно признатим шемама обучавања и имају вишегодишње искуство у проверама различитих система менаџмента.

Окосницу тима проверавача Витез сертификације чине:

  • Владимир Попадић, дипл.инж.тех.
  • Владимир Попадић је дипломирани прехрамбени технолог. Од 2004. има звање менаџера и проверавча за системе менаџмента квалитетом и безбедношћу производа када је похађао и положио ЕОQ/ОVQ обуке. 2006. је положио и испит за ISO 22000 проверавача организован од стране BUSSINES EDGE - EUROQUALITY Group (IRCA acredited) Од 1990. до 1997. је радио као технолог у НАВИП-у. Од 1997. до 2003. је радио као савезни тржишни инспектор, а након укидања савезне администрације од 2003. до 2005. као пољопривредни инспектор, све на пословима контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа. Од 2005. ради као консултант, предавач и проверавач за системе менаџмента квалитетом и безбедношћу производа.
  • мр Никола Докмановић, дипл.инж.
  • Никола Докмановић је дипломирани саобраћајни инжењер и магистар наука о менаџменту. Од 2005. има звање менаџера и проверавча за систем менаџмента квалитетом када је похађао и положио ЕОQ/ОVQ обуке. Од 1980. до 2005. је радио у Јавном железничко транспортном предузећу ''Београд'' на више различитих позиција, као што су Шеф одељења за послове реда вожње у саобраћајном сектору, Шеф одељења за маркетинг у Дирекцији за путнички саобраћај, Заменик директора дирекције за путнички саобраћај, Директор сектора за развој, Руководилац пројекта за квалитет и Извршни менаџер за коридор Х. Од 2005. ради као консултант, предавач и проверавач за системе менаџмента квалитетом.
  • Љубинка Сантаи, дипл.инж.тех.
  • Љубинка Сантаи је дипломирани прехрамбени технолог. Од 2005-те године има звање менаџера и проверавча за систем управљања безбедношћу производа. Од 1994. до 2010. је радила као технолог и шеф производње у више организација које се баве млекарством и пекарством, као што су ''Импаз'', ПКБ ''Требич'', Пекара ''Бранковић'' и пекара ''Хера''. Од 2010. Ради као шеф производње у пекари МБН из Ниша. Од 2005. ради и као консултант, предавач и проверавач за систем управљања безбедношћу производа.
  • Ружа Нићифоровић, дипл.инж.тех.
  • Ружа Нићифоровић је дипломирани прехрамбени технолог. Од 2004. има звање менаџера и проверавача за системе менаџмента када је похађала и положила ЕОQ/ОVQ обуке. Од 1977 до 2002 је радила у млекари „Оџачанка“, као шеф оделења, у „Новопаку“ као руководилац друштвене исхране и стандарда и у „Лимпродукту“ као шеф оделења купопродаје трговачке робе. Од 2002-е до 2010-е је радила у консултантској кући „Цитадела“, на пословима консултанта и предавача за систем управљања безбедношћу производа. Од 2005. ради као консултант, предавач и проверавач за системе менаџмента квалитетом и безбедношћу производа.

Featured Image

Сертификација

ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА је сертификационо тело за сертификацију система менаџмента.

Пријава за сертификацију

Овде можете преузети образац пријаве за сертификацију.

.