срб | srb | eng

Проверавачи

Проверавачи ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈЕ су обучени према међународно признатим шемама обучавања и имају вишегодишње искуство у проверама различитих система менаџмента.

Окосницу тима проверавача Витез сертификације чине:

  • Владимир Попадић, дипл.инж.тех.
  • Владимир Попадић је дипломирани прехрамбени технолог. Од 2004. има звање менаџера и проверавча за системе менаџмента квалитетом и безбедношћу производа када је похађао и положио ЕОQ/ОVQ обуке. 2006. је положио и испит за ISO 22000 проверавача организован од стране BUSSINES EDGE - EUROQUALITY Group (IRCA acredited) Од 1990. до 1997. је радио као технолог у НАВИП-у. Од 1997. до 2003. је радио као савезни тржишни инспектор, а након укидања савезне администрације од 2003. до 2005. као пољопривредни инспектор, све на пословима контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа. Од 2005. ради као консултант, предавач и проверавач за системе менаџмента квалитетом и безбедношћу производа.
  • мр Никола Докмановић, дипл.инж.
  • Никола Докмановић је дипломирани саобраћајни инжењер и магистар наука о менаџменту. Од 2005. има звање менаџера и проверавча за систем менаџмента квалитетом када је похађао и положио ЕОQ/ОVQ обуке. Од 1980. до 2005. је радио у Јавном железничко транспортном предузећу ''Београд'' на више различитих позиција, као што су Шеф одељења за послове реда вожње у саобраћајном сектору, Шеф одељења за маркетинг у Дирекцији за путнички саобраћај, Заменик директора дирекције за путнички саобраћај, Директор сектора за развој, Руководилац пројекта за квалитет и Извршни менаџер за коридор Х. Од 2005. ради као консултант, предавач и проверавач за системе менаџмента квалитетом.
  • Љубинка Сантаи, дипл.инж.тех.
  • Љубинка Сантаи је дипломирани прехрамбени технолог. Од 2005-те године има звање менаџера и проверавча за систем управљања безбедношћу производа. Од 1994. до 2010. је радила као технолог и шеф производње у више организација које се баве млекарством и пекарством, као што су ''Импаз'', ПКБ ''Требич'', Пекара ''Бранковић'' и пекара ''Хера''. Од 2010. Ради као шеф производње у пекари МБН из Ниша. Од 2005. ради и као консултант, предавач и проверавач за систем управљања безбедношћу производа.
  • Вања Бобић, инж.тех.
  • Вања Бобић је струковни инжењер технологије. Похађала је и завршила обуке за проверавача за систем управљања безбедошћу производа.

Featured Image

Сертификација

ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА је сертификационо тело за сертификацију система менаџмента.

Пријава за сертификацију

Овде можете преузети образац пријаве за сертификацију.

.