срб | srb | eng

Akreditacija

ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА је акредитована од стране Акредитационог тела Србије. Додељен нам је Сертификат о акредитацији, акредитациони број 08-011, којим се потврђује да је Витез сертификација компетентна за обављање послова сертификације:

  • система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 и
  • система менаџмента безбедношћу хране према захтевима стандарда SRPS EN ISO 22000:2007.

Featured Image

Сертификација

ВИТЕЗ СЕРТИФИКАЦИЈА је сертификационо тело за сертификацију система менаџмента.

Пријава за сертификацију

Овде можете преузети образац пријаве за сертификацију.

.